Trợ lý Tài chính / 财务助理

Mô tả Công việc:

 • Xử lý và chuẩn bị các mẫu đơn tài chính và kinh doanh để kiểm tra số dư tài khoản, giúp quá trình mua hàng diễn ra suôn sẻ, v.v…
 • Thực hiện công việc tính toán hàng ngày để đưa ra các phân tích và báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Tài chính
 • Giúp giám sát và quản lý các tài khoản cá nhân
 • Tạo, gửi, và theo dõi hóa đơn
 • Xem xét và tuân thủ ngân sách của bộ phận
 • Thu thập và nhập dữ liệu cho các bảng tính tài chính khác nhau
 • Xem xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo, đảm bảo tất cả các tính toán và nhập liệu đều chính xác
 • Điều chỉnh bất kỳ những chỗ thiếu nhất quán hoặc những lỗi được xác định bằng cách trò chuyện với nhân viên và/hoặc khách hàng
 • Báo cáo bất kỳ phát hiện đáng lo ngại hoặc nghi ngờ sai phạm cho người có thẩm quyền
 • Thu thập thông tin và chuẩn bị khoản thanh toán lương cho nhân viên
 • Hỗ trợ Giám đốc Tài chính tạo báo cáo tài chính một cách thường xuyên
 • Tuân thủ các chính sách và thủ tục tài chính của công ty hoặc tổ chức
 • Trả lời câu hỏi và cung cấp hỗ trợ cho các bên liên quan mật thiết, khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức khi cần thiết
 • Tham dự các cuộc họp của bộ phận tài chính và của toàn công ty, đôi khi hỗ trợ Giám đốc điều hành làm báo cáo tài chính
 • Đề xuất các thay đổi hoặc cải tiến để tăng độ chính xác, hiệu quả và giảm chi phí

Qualifications:

Bằng liên kết hoặc bằng cử nhân về kinh doanh, tài chính, kế toán, hoặc lĩnh vực liên quan; kỹ năng toán học xuất sắc; hiểu biết về các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu; chính trực; trung thực; có kỹ năng phục vụ khách hàng; kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng văn bản và bằng lời nói; quen thuộc với các nguyên tắc và thông lệ kinh doanh; khả năng chú trọng đến chi tiết vượt trội; có kỹ năng tổ chức; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng phân tích; kỹ năng tư duy phê phán; kỹ năng sử dụng máy tính, đặc biệt là với bảng tính và phần mềm tính toán.

 

Quản lý Tài chính / 财务经理

Mô tả Công việc:

CÔNG VIỆC CHÍNH

 • Quản lý cơ sở dữ liệu tài chính
 • Quản lý phân bổ ngân sách
 • Giám sát Chi phí & Ngân sách
 • Phân tích tài chính & Quant lý báo cáo
 • Báo cáo & nộp thuế (Hàng tháng, Hàng quý, Hàng năm)

CÔNG VIỆC PHỤ

 • Hỗ trợ kinh doanh
 • Đề ra & Tuân thủ chính sách tài chính

Bằng cấp:

 • YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:
  Tốt nghiệp cao đẳng (Ưu tiên các chuyên ngành – Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản lý tài chính và các lĩnh vực liên quan)
 • YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM:
  Ưu tiên người có Năm (5) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
 • YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT:
  Kiên nhẫn, Trung thực, Có ý chí, Linh hoạt, Chủ động, Khiêm tốn, Chăm chỉ, Đáng tin cậy và Tôn trọng mọi người.
 • YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
  • Kỹ năng giao tiếp tốt;
  • Chú trọng đến chi tiết;
  • Có khả năng duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng.
  • Có khả năng đưa ra quyết định quản lý hợp lý.
  • Có khả năng làm việc và cung cấp đầu ra chất lượng ngay cả khi phải chịu áp lực.

 

Người Viết quảng cáo / 撰稿人

Mô tả Công việc:

 • Chịu trách nhiệm thiết lập, quảng bá, và duy trì hình ảnh doanh nghiệp của công ty;
 • Chịu trách nhiệm giới thiệu và thực hiện kế hoạch thị trường và kinh doanh;
 • Chịu trách nhiệm tóm tắt và đánh giá hiệu quả của chương trình khuyến mãi;
 • Lập kế hoạch thị trường và viết báo cáo khả thi cùng bộ phận tiếp thị của công ty;
 • Hỗ trợ Giám đốc Phòng Phát triển Kinh doanh của công ty hoàn thành việc lên nội dung cho kế hoạch;
 • Chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu, nghiên cứu trước thị trường, và viết báo cáo phân tích;
 • Tham gia vào công việc của các bộ phận khác trong công ty và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Cấp trên;

Bằng cấp:

 • Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp xuất sắc và khả năng học hỏi tuyệt vời;
 • Ứng viên phải có ít nhất bằng Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Báo chí, Quảng cáo/Truyền thông hoặc tương đương.
 • (Những) Ngôn ngữ bắt buộc: Tiếng Anh
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan để được nhận vào vị trí này.
 • Ưu tiên có 1-4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khác không liên quan đến vị trí hiện đang ứng tuyển.

 

Nhân viên Tiếp thị – Quảng bá (Nói tiếng Quan Thoại) / 行销/市场专员(中文)

Mô tả Công việc:

 • Chịu trách nhiệm về công việc sáng tạo và lập kế hoạch tiếp thị của công ty,
 • Tham gia phân tích công việc dự án, giao tiếp, phối hợp, phản hồi, nắm chắc nội dung dự án;
 • Lập kế hoạch tiếp thị tương tác chiến lược dựa trên đặc điểm sản phẩm của công ty, nút tiếp thị hàng năm, v.v…
 • Hoàn thành việc lập kế hoạch hoạt động một cách độc lập, viết kế hoạch thực hiện, tham gia vào quá trình sản xuất và đánh giá hiệu quả của chiến dịch;
 • Quen thuộc với các điều kiện thị trường của sản phẩm của công ty và các sản phẩm liên quan,
 • Quen thuộc với các quy trình hoạt động và kinh doanh của công ty, có kinh nghiệm tiếp thị sâu rộng, khả năng hoạch định thị trường và khả năng vận hành mạnh mẽ;
 • Đảm nhiệm các công việc/dự án khi cần thiết

Bằng cấp:

 • Quen thuộc với tất cả các khía cạnh của công việc tiếp thị;
 • Có kỹ năng phối hợp và giao tiếp xuất sắc;
 • Có khả năng tư duy logic và khả năng lên kế hoạch tổng thể;
 • Có kỹ năng quan sát tốt; có thể thích ứng nhanh với sự thay đổi;
 • Sử dụng thành thạo tất cả các loại hình phần mềm văn phòng.

 

Nhân viên Tiếp thị – Quảng bá Kỹ thuật số (Nói tiếng Quan Thoại) / 营销主管-数字推广(普通话)

Mô tả Công việc:

 • Chịu trách nhiệm về công việc sáng tạo và lập kế hoạch tiếp thị của công ty,
 • Tham gia phân tích công việc dự án, giao tiếp, phối hợp, phản hồi, nắm chắc nội dung dự án;
 • Lập kế hoạch tiếp thị tương tác chiến lược dựa trên đặc điểm sản phẩm của công ty, nút tiếp thị hàng năm, v.v…
 • Hoàn thành việc lập kế hoạch hoạt động một cách độc lập, viết kế hoạch thực hiện, tham gia vào quá trình sản xuất và đánh giá hiệu quả của chiến dịch;
 • Quen thuộc với các điều kiện thị trường của sản phẩm của công ty và các sản phẩm liên quan,
 • Quen thuộc với các quy trình hoạt động và kinh doanh của công ty, có kinh nghiệm tiếp thị sâu rộng, khả năng hoạch định thị trường và khả năng vận hành mạnh mẽ;
 • Đảm nhiệm các công việc/dự án khi cần thiết

Bằng cấp:

 • Quen thuộc với tất cả các khía cạnh của công việc tiếp thị;
 • Có kỹ năng phối hợp và giao tiếp xuất sắc;
 • Có khả năng tư duy logic và khả năng lên kế hoạch tổng thể;
 • Có kỹ năng quan sát tốt; có thể thích ứng nhanh với sự thay đổi;
 • Sử dụng thành thạo tất cả các loại hình phần mềm văn phòng.

 

Điều phối viên Dự án (Nói tiếng Quan Thoại) / 项目协调员(普通话)

Mô tả Công việc:

 • Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để hỗ trợ các đơn vị triển lãm trong các công việc liên quan và ký kết hợp đồng bán hàng.
 • Gửi báo cáo kinh doanh cho Quản lý và Bộ phận Tài chính.
 • Cập nhật kế hoạch cơ bản/chính dựa trên báo cáo kinh doanh.
 • Lập kế hoạch cơ bản và chuẩn bị tài liệu kinh doanh để hỗ trợ đội ngũ kinh doanh theo yêu cầu.
 • Phối hợp với Bộ phận Tài chính và cung cấp hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi nhận được thanh toán.
 • Làm tờ rơi, hợp đồng và hóa đơn bán hàng theo yêu cầu.
 • Duy trì cơ sở dữ liệu (sắp tới/đơn vị triển lãm).

Bằng cấp:

 • Ứng viên có bằng Cử nhân hoặc cao hơn, và kinh nghiệm làm việc liên quan sẽ được xem xét
 • Thành thạo tiếng Anh (các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết)
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office như Excel, Word, PowerPoint, v.v.
 • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và chú trọng đến chi tiết.
 • Hiểu biết sâu rộng về quy trình và tiến trình làm việc.
 • Phải có sáng kiến ​​và có thể làm việc độc lập với sự giám sát hạn chế

 

Trợ lý Quản lý Kinh doanh mảng Khách hàng (Nói tiếng Quan Thoại) / 助理客户经理(普通话)

Mô tả Công việc:

 • Hoàn thành các chuyến thăm khách hàng và bán sản phẩm một cách độc lập;
 • Chịu trách nhiệm mở các tài khoản của khách hàng lớn, thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng, và duy trì các tài nguyên khách hàng hiện có;
 • Viết báo cáo phân tích về nhu cầu dự án và giải pháp khách hàng;
 • Hoàn thành mục tiêu bán hàng;
 • Tiến hành đàm phán kinh doanh, tham gia soạn thảo các điều khoản cụ thể của hợp đồng bán hàng và ký kết hợp đồng.

Bằng cấp:

 • Bằng Cử nhân hoặc cao hơn, chuyên ngành Tiếp thị và/hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm kinh doanh;
 • Có kỹ năng đàm phán, quan hệ công chúng, kỹ năng đàm phán kinh doanh tốt và có năng lực phát triển kinh doanh;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, đầy đam mê, có khả năng làm việc tốt dưới áp lực công việc;
 • Có đạo đức kinh doanh, kỹ năng dịch vụ khách hàng và nhận thức phát triển thị trường tốt;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, siêng năng, thực tế, tận tâm, học hỏi nhanh và suy nghĩ thấu đáo;
 • Ưu tiên có khả năng lập kế hoạch bán hàng độc lập;
 • Phải thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh cấp độ bản xứ

 

Chuyên viên Kinh doanh mảng Khách hàng (Nói tiếng Quan Thoại) / 客户专员(普通话)

Mô tả Công việc:

 • Hoàn thành các chuyến thăm khách hàng và bán sản phẩm một cách độc lập;
 • Chịu trách nhiệm mở các tài khoản của khách hàng lớn, thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng, và duy trì các tài nguyên khách hàng hiện có;
 • Viết báo cáo phân tích về nhu cầu dự án và giải pháp khách hàng;
 • Hoàn thành mục tiêu bán hàng;
 • Tiến hành đàm phán kinh doanh, tham gia soạn thảo các điều khoản cụ thể của hợp đồng bán hàng và ký kết hợp đồng

Bằng cấp:

 • Ứng viên phải có ít nhất Bằng Cử nhân/Cao đẳng trong bất cứ lĩnh vực nào;
 • Vị trí này yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan;
 • Ưu tiên có 1-4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh/Tiếp thị hoặc lĩnh vực tương đương;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng học hỏi nhanh, đam mê và sẵn sàng tham gia vào công việc bán hàng;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, chuyên nghiệp, có đạo đức công việc tốt và có trách nhiệm, cẩn thận và tỉ mỉ;
 • Có khả năng phán đoán và phát triển thị trường tốt, và có thể chủ động đối mặt với những thách thức trong công việc;
 • Phải thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh cấp độ bản xứ

 

Quản lý Tiếp thị (Nói tiếng Quan Thoại) / 市场经理(普通话)

Mô tả Công việc:

 • Nghiên cứu và phân thích thị trường;
 • Chịu trách nhiệm thu thập và phân loại thông tin về thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh thuộc các ngành có liên quan; xuất các báo cáo nghiên cứu và đưa ra các quyết định lãnh đạo;
 • Xúc tiến thị trường;
 • Tích hợp nội dung;
 • Quan hệ truyền thông;
 • Thiết kế sản phẩm (chiến lược giá cả, chiến lược quảng cáo bán hàng, quảng cáo trên website);
 • Lập kế hoạch và thiết kế việc tuyển đơn vị triển lãm và khách tham quan;
 • Đảm nhiệm các nhiệm vụ/dự án khi cần thiết

Bằng cấp:

 • Nói và viết Tiếng Anh lưu loát;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, với hơn 3 năm làm công việc liên quan;
 • Có các tài nguyên và kinh nghiệm về duy trì phủ sóng truyền thông, quảng bá truyền thông, chiến lược quảng bá mạng;
 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, tinh thần đồng đội mạnh mẽ và có trách nhiệm;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế;
 • Có kỹ năng văn bản vững chắc, với khả năng chỉnh sửa, tổ chức, hoàn thiện và viết xuất sắc, có thể viết các bài báo một cách độc lập. Ưu tiên ứng viên có nộp các sản phẩm đã được xuất bản/trường hợp thành công;
 • Ưu tiên ứng viên có chuyên môn về ngành triển lãm

 

Điều phối viên Sự kiện / 活动协调员

Mô tả Công việc:

 • Lên kế hoạch và tổ chức sử dụng hội trường triển lãm, phối hợp bố trí gian hàng, bố trí các khu vực chức năng, và chịu trách nhiệm điều phối và liên lạc với địa điểm triển lãm;
 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ nhóm triển lãm trong việc đào tạo sơ bộ các dịch vụ quản lý và vận hành triển lãm và giám sát việc thực hiện;
 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận quản lý và giám sát nhân viên dịch vụ tại chỗ, đồng thời chuẩn bị và điều phối cho mọi trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống bất ngờ tại chỗ;
 • Tích hợp công việc quản lý và tiếp nhận, giám sát và hướng dẫn cấp dưới thực hiện công việc, và đề xuất các giải pháp và ý kiến ​​về các vấn đề phát sinh/xảy ra;
 • Giao tiếp với cấp trên, truyền đạt các hướng dẫn liên quan từ cấp trên, phân tích quản lý dịch vụ tiếp nhận một cách thường xuyên và báo cáo tiến độ công việc cho những người quản lý phụ trách của dự án;
 • Đảm nhiệm các nhiệm vụ/dự án khác khi cần thiết

Bằng cấp:

 • Ứng viên phải có ít nhất Bằng Cử nhân/Cao đẳng trong bất cứ lĩnh vực nào;
 • (Các) Ngôn ngữ bắt buộc: Tiếng Anh, Tiếng Philipines;
 • Vị trí này yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan;
 • (Các) kỹ năng bắt buộc: Kỹ năng lãnh đạo nhóm xuất sắc;
 • Ưu tiên có 1-4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Khác hoặc lĩnh vực tương đương;
 • kinh nghiệm quản lý trưng bày triển lãm với quy mô lớn;
 • Có thể chất tốt, suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, chăm chỉ, tinh thần tự giác và kiên trì;
 • Có tinh thần phục vụ, tinh thần đồng đội và khả năng phán đoán tốt;
 • Sử dụng và vận hành thành thạo phần mềm văn phòng hàng ngày;

 

Những ứng viên có quan tâm có thể gửi email cho chúng tôi kèm CV của bạn đến hrmanager@phil-asiangamingexpo.com, và hãy ghi rõ sự quan tâm của bạn và vị trí mà bạn muốn ứng tuyển trong tiêu đề email.