Phil-Asian Gaming Expo hoan nghênh các phương tiện truyền thông từ khắp nơi trên thế giới tham gia chương trình hợp tác truyền thông của chúng tôi, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ chúng tôi.