Địa điểm Triển lãm

Trung tâm Hội nghị SMX

Tầng 1, Phòng Hội trường số 1-4
Tầng 2, Phòng Chức năng số 1-5
Địa chỉ:Seashell Lane, Khu phức hợp Mall of Asia, Pasay, 1300 Metro Manila, Philippines

Trung tâm Thương mại Thế giới Manila

Hội trường A đến C
Địa chỉ:Puyat Ave. cor. Diosdado Macapagal Blvd., Thành phố Pasay 1300 Metro Manila, Philippines.
.

Trung tâm Hội nghị SMX

Tầng 1, Phòng Hội trường số 1-4
Tầng 2, Phòng Chức năng số 1-5
Địa chỉ:Seashell Lane, Khu phức hợp Mall of Asia, Pasay, 1300 Metro Manila, Philippines

Trung tâm Thương mại Thế giới Manila

Hội trường A đến C
Địa chỉ:Puyat Ave. cor. Diosdado Macapagal Blvd., Thành phố Pasay 1300 Metro Manila,
Philippines

Tiệc Hậu sự kiện & Gala Tiệc tối

Cove Manila

Câu lạc bộ COVE
Địa chỉ: New Seaside Dr, Tambo, Parañaque, 1701 Metro Manila

Conrad Manila

Sảnh tiệc
Địa chỉ: Seaside Boulevard, Coral Way, Pasay, 1300 Metro Manila