Khi khách truy cập tương tác với trang web trong khi truy cập vào các nội dung, sản phẩm và dịch vụ trên trang web của Phil-Asian Gaming Expo (sau đây được gọi tắt là “Trang web”), chúng tôi nỗ lực để bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập. Chính sách Quyền riêng tư chỉ áp dụng cho Trang web này. Chính sách Quyền riêng tư không áp dụng cho các trang web khác mà chúng tôi có thể liên kết đến. Vì chúng tôi thu thập một số loại thông tin nhất định về người dùng của mình, chúng tôi hy vọng bạn nắm được chúng tôi sẽ thu thập những thông tin gì, cách chúng tôi thu thập thông tin, cách chúng tôi sử dụng những thông tin đó, và cách chúng tôi kiểm soát việc tiết lộ những thông tin đó. Việc bạn sử dụng Trang web này có thể được xem như là bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng Trang web. Vui lòng truy cập trang Điều khoản Sử dụng của Trang web để biết các quy định sử dụng của Trang web, Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

 

Thu thập thông tin
Chúng tôi thu thập hai loại thông tin về bạn: thông tin bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, cũng như thông tin thu thập được từ hệ thống theo dõi tự động.

Khi bạn chọn sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web, bao gồm theo dõi dự án và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng khác, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin định danh cá nhân. Khi bạn chọn sử dung những tính năng bổ sung này, ngoài các thông tin cá nhân khác, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp Thông tin Liên hệ.

Trang web có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để lưu trữ thông tin do người dùng cung cấp. Bạn có thể cài tính năng gửi thông báo khi nhận cookie trên hầu hết các trình duyệt, hoặc cài tính năng chặn cookie trên các trình duyệt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể sẽ bị hạn chế trong việc sử dụng một số tính năng của Trang web.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích được nêu ở trên. Nếu chúng tôi không được bạn ủy quyền khi thu thập thông tin của bạn, chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn đến cho những bên thứ ba không liên quan. Ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi sẽ không tiết lộ, sử dụng, chuyển hoặc bán bất kỳthông tin cá nhân nào cho một bên thứ ba. Chúng tôi có quyền liên hệ với bạn về các dịch vụ được cung cấp có liên quan hoặc các thông tin đã thu thập.

Xin lưu ý rằng thông tin định danh cá nhân chỉ được sử dụng để cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt hơn, cũng như giúp chúng tôi xác định và cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi sử dụng thông tin định danh cá nhân của bạn để hỗ trợ và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn trên Trang web và những tính năng của nó, bao gồm dịch vụ khách hàng, theo dõi dự án và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi có thể cho phép một số bên thứ ba đáng tin cậy theo dõi việc sử dụng và phân tích dữ liệu, như địa chỉ nguồn của yêu cầu truy cập trang, địa chỉ IP hoặc tên miền của bạn, ngày và giờ của yêu cầu truy cập trang, các trang web được chuyển đến và các các tham số khác trong URL. Mục đích của việc thu thập các dữ liệu này là để chúng tôi hiểu rõ hơn về việc sử dụng Trang web và cải thiện các dịch vụ để duy trì và khởi chạy Trang web và một số tính năng của Trang web. Chúng tôi có thể sử dụng một bên thứ ba để lưu trữ dữ liệu Trang web, khởi chạy nhiều tính năng có sẵn trên Trang web, gửi e-mail, phân tích dữ liệu và cung cấp các kết quả tìm kiếm và liên kết. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin định danh cá nhân hoặc các thông tin khác với các bên liên kết với chúng tôi.

Khi chúng tôi có kế hoạch hoặc thực hiện việc sáp nhập hoặc bán đi một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình (bao gồm mọi hoạt động chuyển nhượng như một phần của thủ tục vỡ nợ hoặc phá sản), hoặc như một phần của việc tái tổ chức công ty, bán cổ phiếu hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác, chúng tôi có thể chuyển nhượng thông tin định danh cá nhân như là tài sản.

Nếu có người vi phạm Điều khoản Sử dụng và các quy định Trang web, hoặc gây tổn hại hoặc vi phạm các quyền, tài sản, khách hàng của chúng tôi, hoặc có người khác có thể bị tổn hại bởi các hành vi đó, nếu chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin đó sẽ giúp xác định hoặc liên hệ với thủ phạm hoặc để có hành động pháp lý chống lại họ, thì trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin liên hệ.

Vì bất kỳ lý do nào khác không được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư, chúng tôi có thể cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào thông tin định dạng cá nhân của bạn và bạn sẽ được thông báo và có thể yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin.

Chúng tôi sử dụng thông tin không thể định dạng được và thông tin tổng hợp để cải thiện Trang web, cũng như cho mục đích kinh doanh và quản lý. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc chia sẻ những dữ liệu tổng hợp không chứa thông tin định danh cá nhân với các bên thứ ba vì bất kỳ mục đích nào.

 

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào
Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ những thông tin thu thập được về người dùng của mình. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin người dùng nhằm mục đích ngăn chặn hành vi truy cập trái phép, thay đổi và tiết lộ, và làm hư hỏng dữ liệu. Để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép, duy trì độ chính xác của dữ liệu và bảo đảm việc sử dụng thông tin một cách phù hợp, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin và dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống của mình. Mặc dù không có hệ thống máy tính an toàn tuyệt đối, chúng tôi tin rằng các biện pháp mà mình đã thực hiện có thể giảm thiểu khả năng xảy ra các vấn đề bảo mật xuống một mức độ phù hợp đối với loại dữ liệu liên quan.

 

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân và tùy chọn ưa thích của bạn
Đối với nhiều dịch vụ của mình, chúng tôi cung cấp một cơ chế cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể gửi e-mail đếnquiries@phil-asiangamingexpo.com để truy cập và cập nhật thông tin đăng ký và các tùy chọn ưa thích của bạn trong việc nhận e-mail hoặc các phương thức liên hệ khác.

 

Chọn Nhận/Ngừng Nhận Email
Với những người dùng nhận được e-mail từ Trang web, nếu bạn không muốn nhận những bản tin như vậy nữa, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong email. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi e-mail đến inquiry@phil-asiangamingexpo.com. Chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xử lý yêu cầu ngừng nhận email của sớm nhất có thể, nhưng bạn vẫn có thể nhận được những bản tin của chúng tôi trong tối đa 10 ngày làm việc.

 

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm Bảo mật
Bằng việc đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của Trang web, bạn thừa nhận rằng việc truyền dữ liệu thông qua mạng internet không an toàn tuyệt đối. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo đảm được sự an toàn của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, và bản thân bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro khi truyền dữ liệu đến cho chúng tôi.

 

Thông báo về sự thay đổi
Chúng tôi có quyền để đôi khi đánh giá và thay đổi Chính sách Quyền riêng tư. Nếu chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có sự thay đổi trong tương lai, thì thay đổi đó chỉ áp dụng với thông tin được thu thập sau khi sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý rõ ràng từ bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ được xem là bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư.

 

PAGE Tìm Nguồn
Phil-Asian Gaming Expo (PAGE) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, hình ảnh, dữ liệu hoặc thông tin được cung cấp bởi tất cả Người dùng (bao gồm cả Nhà cung cấp và Người mua) hoặc đối với nội dung trên các trang web bên ngoài được liên kết và mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ những điều trên sẽ bị loại trừ. Đặc biệt, PAGE sẽ không đảm bảo rằng nội dung này có thể áp dụng, đáp ứng một mục đích cụ thể hoặc có thể được sử dụng cho mục đích đã nói.

Thông tin có trong nền tảng này (Nguồn cung cấp TRANG) chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi PAGE và trong khi PAGE cố gắng giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, nó không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của người dùng vào thông tin đó đều hoàn toàn chịu rủi ro của chính họ. Người dùng được khuyến cáo nên thực hiện thẩm định.

Trong mọi trường hợp, PAGE sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này .

Thông qua nền tảng này (PAGE Sourcing), người dùng có thể liên kết với các địa chỉ liên hệ khác và tính khả dụng không nằm dưới sự kiểm soát của PAGE. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết ngụ ý một đề xuất hoặc xác nhận các quan điểm được thể hiện bên trong chúng.

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để giữ cho nền tảng hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, PAGE không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web / dịch vụ tạm thời không khả dụng do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.

Xin lưu ý rằng: PAGE Các yêu cầu tìm nguồn cung ứng được lưu hành trong cơ sở dữ liệu thành viên của chúng tôi. PAGE không thể xác định tính xác thực của bất kỳ thông tin liên lạc / khuyến nghị nào bao gồm email, thư hoặc điện thoại. Do đó, PAGE không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc gian lận giữa những người dùng khác nhau.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Quyền riêng tư, vui lòng liên hệ inquiry@phil-asiangamingexpo.com