Chi tiết màu sắc của Logo

HEX: #e50914
CMYK: 4 100 100 1
RGB: 299, 9, 20

Red
HEX: #b81d24
CMYK: 19 100 99 10
RGB: 184 29 36

 

White
HEX: #FFFFF
CMYK: 0 0 0 0
RGB: 255 255 255

Chi tiết Sử dụng Logo – Phiên bản năm 2021 với màu thuần

Logo màu thuần của PAGE đặc biệt là logo đầu tiên chính là logo được ưu tiên sử dụng. Logo có hình con “Tỳ hưu” sẽ chỉ được sử dụng vào những dịp đặc biệt.

Chi tiết Sử dụng Logo – Phiên bản năm 2021 không tô màu chữ

Phiên bản logo không tô màu bên trong chữ có thể được sử dụng, tùy thuộc vào nhu cầu thiết kế.

Chi tiết Sử dụng Logo – Phiên bản không ghi năm 2021 với màu thuần

Logo không ghi năm là một tùy chọn khác dành cho logo của PAGE, dành cho những tài liệu không cần phải ghi rõ năm.

Chi tiết Sử dụng Logo – Phiên bản không ghi năm 2021 không tô màu chữ

Logo không ghi năm là một tùy chọn khác dành cho logo của PAGE, dành cho những tài liệu không cần phải ghi rõ năm.

Chi tiết Sử dụng Logo – Logo màu trắng trên nền Đỏ và Đen

Logo này chỉ có thể được sử dụng làm tiêu đề và không được dùng như logo khi đặt vào giữa một tấm ảnh.