Có tổng cộng 5 khu chức năng tại Trung tâm Thương mại Thế giới.

Khu 1 – Trung tâm Hội thảo

Hoạt động chính: Hội thảo
Thời gian mở cửa: Cùng lúc với thời gian diễn ra triển lãm
Phí tham gia: Người tham dự phải trả phí
Đối tượng tham gia: Khách tham quan, đơn vị triển lãm, khách được mời

 

Khu 2 – Trung tâm Kết nối Kinh doanh/Tìm nguồn cung

Hoạt động chính: Kết nối các sản phẩm với yêu cầu của người mua hàng
Thời gian mở cửa: Cùng lúc với thời gian diễn ra triển lãm
Phí tham gia: Miễn phí, miễn phí ăn uống
Đối tượng tham gia: Chỉ những người có thư mời, mở cửa cho các đơn vị triển lãm và khách tham quan được mời

 

Khu 3 – Trung tâm Giải trí

Hoạt động chính: Làm quen, Thư giãn,
Thời gian mở cửa: Cùng lúc với thời gian diễn ra triển lãm
Phí tham gia: Miễn phí, người tham gia tự trả chi phí ăn uống, có thể sử dụng phiếu mua hàng
Đối tượng tham gia: Tự do tham gia nhưng ưu tiên cho các đơn vị triển lãm

 

Khu 4 – Khu Trải nghiệm

Hoạt động chính: Làm quen, Trải nghiệm
Thời gian mở cửa: Cùng lúc với thời gian diễn ra triển lãm
Phí tham gia: MIỄN PHÍ
Đối tượng tham gia: Tự do tham gia nhưng ưu tiên cho các đơn vị triển lãm

 

Khu 5 – PAGE Lounge

Hoạt động chính: Làm quen, Thư giãn, Ăn uống
Thời gian mở cửa: Cùng lúc với thời gian diễn ra triển lãm
Phí tham gia: Miễn phí, người tham gia tự trả chi phí ăn uống, có thể sử dụng phiếu mua hàng
Đối tượng tham gia: Tự do tham gia