1. Bản quyền của tất cả các nội dung có nguồn được dán nhãn PAGE đều thuộc về Trang web này; nếu bạn muốn trích dẫn hoặc đăng lại, bạn chỉ cần ghi rõ nguồn và đường dẫn ban đầu; nếu bạn muốn đăng lại một số lượng lớn nội dung, xin vui lòng gửi thư cho chúng tôi để được ủy quyền.

2. Các bài viết, trang vàng, LOGO, hình ảnh, v.v… trên Trang web này được cung cấp bởi các tác giả thuộc bên thứ ba, được các bạn bè trên mạng giới thiệu hoặc lấy từ mạng internet và đã qua chỉnh sửa (một phần của nội dung bài báo/truyền thông báo chí được đăng lại từ trang web của đối tác của chúng tôi), chỉ dành cho mục đích nghiên cứu và tham khảo. Nếu chúng tôi có vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi và Trang web sẽ sửa lại trong vòng ba ngày làm việc.

3. Trong trường hợp trang web hoặc tổ chức của bạn sử dụng kỳ tài nguyên nào từ Trang web này vào mục đích thương mại, nếu đó là nội dung gốc của Trang web, bạn cần phải thương lượng với Trang web; nếu đó là nội dung từ các nguồn khác, vui lòng liên hệ với chủ sở hữu bản quyền.

4. PAGE không đảm bảo tính chính xác, bảo mật và toàn vẹn của tất cả các thông tin, vui lòng tự đánh giá những điều này khi bạn đọc chúng, và PAGE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hình thức mất mát hoặc thiệt hại nào xảy đến với bạn hoặc công ty của bạn do các thông tin nêu trên gây ra.

5. Nếu không có sự cho phép của PAGE, bạn không được đặt đường dẫn trực tiếp hoặc tùy tiện sử dụng tài nguyên của Trang web, sao chép hoặc bắt chước Trang web, hoặc nhân bản máy chủ của PAGE. Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của tất cả các nội dung, công cụ kỹ thuật và dịch vụ do PAGE tự phát triển hoặc đồng phát triển đều thuộc sở hữu của PAGE, bất kỳ cá nhân nào cũng không được xâm phạm, vi phạm, hoặc sử dụng mà không có sự cho phép.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản quyền, vui lòng liên hệ chúng tôi và chúng tôi sẽ sửa lại trong vòng ba ngày làm việc.
Email:inquiry@phil-asiangamingexpo.com