2021/07/29 10:30:00
2021/07/29 10:30:00

 

 

 

Giới Thiệu Sản Phẩm của Bạn Đến 20,000
Nhà Điều Hành

Hãy đăng ký một gian hàng hoặc tài trợ cho PAGE 2020
nơi bạn có thể giới thiệu sản phẩm một cách hiệu quả nhất
đến hơn 20,000 nhà điều hành trên khắp CHÂU Á

Hãy tham gia hôm nay để tận hưởng các dịch vụ:
kết nối kinh doanh trực tuyến và ngoại tuyến,
hội nghị, phủ sóng thương hiệu miễn phí.

Tìm Thấy Những Sản Phẩm Thời Thượng Nhất
Tại PAGE 2020

Không mất phí tham quan, phù hợp để tìm kiếm sản phẩm,
ước tính có khoảng 20,000 người tham quan từ thị trường mới nổi bao gồm
Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và các quốc gia Châu Á khác.

Hãy tham gia hôm nay để tận hưởng các dịch vụ miễn phí bao gồm
kết nối kinh doanh trực tuyến và ngoại tuyến,
mở rộng quan hệ, tham dự tiệc, bùng bữa với các Nhà quản lý cấp cao.

Giới Thiệu Sản Phẩm của Bạn Đến 20,000
Nhà Điều Hành

Hãy đăng ký một gian hàng hoặc tài trợ cho PAGE 2020
nơi bạn có thể giới thiệu sản phẩm một cách hiệu quả nhất
đến hơn 20,000 nhà điều hành trên khắp CHÂU Á

Hãy tham gia hôm nay để tận hưởng các dịch vụ:
kết nối kinh doanh trực tuyến và ngoại tuyến,
hội nghị, phủ sóng thương hiệu miễn phí.

Tìm Thấy Những Sản Phẩm Thời Thượng Nhất
Tại PAGE 2020

Không mất phí tham quan, phù hợp để tìm kiếm sản phẩm,
ước tính có khoảng 20,000 người tham quan từ thị trường mới nổi bao gồm
Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và các quốc gia Châu Á khác.

Hãy tham gia hôm nay để tận hưởng các dịch vụ miễn phí bao gồm
kết nối kinh doanh trực tuyến và ngoại tuyến,
mở rộng quan hệ, tham dự tiệc, bùng bữa với các Nhà quản lý cấp cao.

Hội Chợ Triển Lãm Duy Nhất Chú Trọng Vào Các Nhà Điều Hành

Dịch Vụ của Chúng Tôi Dành Cho Các Nhà Điều Hành: Độc Lập, 365 Ngày và Miễn Phí!

Phil-Asian Gaming Expo là một hội chợ triển lãm chú trọng vào các nhà điều hành, tạo cơ hội cho các nhà điều hành chính thống gặp gỡ với các nhà cung cấp trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tìm nguồn cung, kết nối, hội chợ, dành cho các nhà cung cấp sản phẩm trò chơi và nhà điều hành chính thống.

Nếu bạn là một nhà điều hành, hãy đăng ký nhận bản tin điện tử của chúng tôi

Hãy đăng ký và nhận các thông tin mới nhất về kết nối sản phẩm, sự kiện, hội nghị!

 
 

Bạn sẽ có thể tận hưởng miễn phí các dịch vụ sau

DỊCH VỤ TÌM NGUỒN CUNG MIỄN PHÍ,
GẶP GỠ CÁC NHÀ CUNG CẤP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

 

Chúng tôi giúp bạn tìm nguồn cung cho
những sản phẩm, trò chơi mới và thời thượng nhất.
Dịch vụ tìm nguồn cung được miễn phí.

KẾT NỐI, DỰ TIỆC,
DÙNG BỮA VỚI C-LEVEL

 

.

Xây dựng mối quan hệ
tại các bữa tiệc và các
cơ hội kết nối khác!

XU HƯỚNG, HỘI CHỢ, HỘI NGHỊ,
TRỰC TUYẾN VÀ NGOẠI TUYẾN

 

.

Tham gia các buổi hội chợ, chia sẻ
kinh nghiệm trực tuyến và ngoại tuyến
của các nhà thực hành thành công.

DỊCH VỤ TÌM NGUỒN CUNG MIỄN PHÍ,
GẶP GỠ CÁC NHÀ CUNG CẤP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

 

Chúng tôi giúp bạn tìm nguồn cung cho
những sản phẩm, trò chơi mới và thời thượng nhất.
Dịch vụ tìm nguồn cung được miễn phí.

KẾT NỐI, DỰ TIỆC,
DÙNG BỮA VỚI C-LEVEL

 

.

Xây dựng mối quan hệ
tại các bữa tiệc và các
cơ hội kết nối khác!

XU HƯỚNG, HỘI CHỢ, HỘI NGHỊ,
TRỰC TUYẾN VÀ NGOẠI TUYẾN

 

.

Tham gia các buổi hội chợ, chia sẻ
kinh nghiệm trực tuyến và ngoại tuyến
của các nhà thực hành thành công.

Giới Thiệu Sản Phẩm của Bạn Đến Các Khách Hàng Trên Toàn Châu Á.

Dịch Vụ Của Chúng Tôi Dành Cho Nhà Cung Cấp Sản Phẩm Là Một Giải Pháp Một Điểm Đến.

Phil-Asian Gaming Expo là một nền tảng một điểm đến, đưa các nhà điều hành từ khắp Châu Á bao gồm các
thị trường mới nổi như: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, v.v… đến cho bạn.

Nếu bạn là một nhà cung cấp sản phẩm

Bạn sẽ có thể tận hưởng miễn phí các dịch vụ sau

365 NGÀY SỬ DỤNG
DỊCH VỤ KẾT NỐI MIỄN PHÍ,
GẶP GỠ NGƯỜI MUA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Ưu tiên dành cho Đơn
vị triển lãm PAGE

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kết nối
hàng ngày!

.
.

BUỔI KẾT NỐI, DỰ TIỆC, DÙNG BỮA
VỚI C-LEVEL THƯỜNG XUYÊN
.

Miễn phí dành cho Đơn
vị Triển lãm PAGE

Xây dựng các mối quan hệ của bạn
tại các bữa tiệc và các cơ hội kết nối
khác của chúng tôi!

.

HỘI CHỢ, HỘI NGHỊ,
TRỰC TUYẾN VÀ NGOẠI TUYẾN

.

Ưu tiên dành cho Đơn
vị triển lãm PAGE

Tham gia các buổi hội chợ, chia sẻ
kinh nghiệm trực tuyến và ngoại tuyến
của các nhà thực hành thành công.

.

365 NGÀY SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾT NỐI
MIỄN PHÍ, GẶP GỠ NGƯỜI MUA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Ưu tiên dành cho Đơn vị triển lãm PAGE

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kết nối
hàng ngày!

.

FREE REGULAR NETWORKINGS,
PARTIES, C-LEVEL DINNERS

Free for PAGE Exhibitor

Build your connections at our parties and
other networking opportunities!
.

HỘI CHỢ, HỘI NGHỊ,
TRỰC TUYẾN VÀ NGOẠI TUYẾN

Ưu tiên dành cho Đơn vị triển lãm PAGE

Tham gia các buổi hội chợ, chia sẻ kinh nghiệm
trực tuyến và ngoại tuyến của các nhà thực hành thành công.

.