PAGE 2020 – งานอีเวนต์

งานอีเวนต์ของ PAGE 2020 หมายถึงงานย่อย เช่น การประชุม งานเลี้ยงสังสรรค์ งานกาล่า หรืองานอีเวนต์อิสระอื่น ๆ โดยงานเหล่านี้อาจจะจัดขึ้นในช่วงเวลาหรือวันที่ต่างจากเวลาจัดแสดงนิทรรศการสินค้า

นอกจากงานอีเวนต์ย่อย ๆ แล้ว PAGE 2020 ยังมีโซนงานต่าง ๆ ภายในสถานที่จัดแสดง โดยจะจัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกับนิทรรศการสินค้า เช่น พื้นที่พักผ่อน ศูนย์จับคู่ทางธุรกิจ หรือพิธีเปิด และเมื่อการจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเสร็จสิ้นลงงานเหล่านี้ก็จะจบลงด้วย

 

*หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทีมงาน PAGE เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม