ที่ World Trade Center มีทั้งหมด 5  โซนงาน

หมายเลข 1 – ศูนย์ประชุม

กิจกรรมหลัก: การประชุม
เวลาเปิด: เวลาเดียวกับเวลาเปิดนิทรรศการ
ค่าเข้าชม: ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าประชุม
ผู้เข้าร่วม: ผู้เข้าร่วมชมงาน ผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า แขกที่ได้รับเชิญ

 

หมายเลข 2 – Business Matching/Sourcing Center

กิจกรรมหลัก: จับคู่สินค้ากับความต้องการของผู้ซื้อ
เวลาเปิด: เวลาเดียวกับเวลาเปิดนิทรรศการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม: ฟรี อาหารและเครื่องดื่มฟรี
ผู้เข้าร่วม: ผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น เปิดสำหรับผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานที่ได้รับเชิญ

 

 หมายเลข 3 – ศูนย์ความบันเทิง

กิจกรรมหลัก: เข้าสังคม พักผ่อน
เวลาเปิด: เวลาเดียวกับเวลาเปิดนิทรรศการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม: เข้าร่วมฟรี ผู้เข้าร่วมประชุมจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มเอง มีบัตรกำนัล
ผู้เข้าร่วม: เข้าร่วมฟรี  แต่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมก่อน

 

หมายเลข 4 – Experience Zone

กิจกรรมหลัก: เข้าสังคม สัมผัสประสบการณ์
เวลาเปิด: เวลาเดียวกับเวลาเปิดนิทรรศการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม: ฟรี
ผู้เข้าร่วม: เข้าร่วมฟรี  แต่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมก่อน

 

หมายเลข 5 – คาเฟ่ PAGE

กิจกรรมหลัก: เข้าสังคม พักผ่อน มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ
เวลาเปิด: เวลาเดียวกับเวลาเปิดนิทรรศการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม: ฟรี ผู้ร่วมงานต้องจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มเอง มีบัตรกำนัล
ผู้เข้าร่วม: สามารถเข้าร่วมได้ฟรี