ที่ SMX มีทั้งหมด 3 โซนงาน โดยทั้งหมดตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ  SMX

หมายเลข 1 – Main stage

กิจกรรมหลัก: พิธีเปิด
เวลาเปิด: เวลาเดียวกับเวลาเปิดนิทรรศการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม: ฟรี
ผู้เข้าร่วม: สามารถเข้าร่วมได้ฟรี

 

หมายเลข 2 – Business matching

กิจกรรมหลัก: จับคู่สินค้ากับความต้องการของผู้ซื้อ
เวลาเปิด: เวลาเดียวกับเวลาเปิดนิทรรศการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม: ฟรี อาหารและเครื่องดื่มฟรี
ผู้เข้าร่วม: ผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น เปิดสำหรับผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานที่ได้รับเชิญ

 

หมายเลข 3 – คาเฟ่ PAGE

กิจกรรมหลัก: เข้าสังคม พักผ่อน มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ
เวลาเปิด: เวลาเดียวกับเวลาเปิดนิทรรศการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม: ฟรี ผู้ร่วมงานต้องจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มเอง
ผู้เข้าร่วม: สามารถเข้าร่วมได้ฟรี